Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”,

  • 02/09/2020 11:47
  • 0
„ТРИКОМ ГТ" ЕООД е бенефициент по проектBG16RFOP002-2.073-2357„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 06.07,2020 г. до 06.10.2020 г.)

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ut diam diam.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ut diam diam.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ut diam diam.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ut diam diam.