Конферентна зала

Хотела разполага с конферентна зала 68 м2. Залата е с капацитет 40 души. Предлага екран, флипчарт,техническо оборудване.
Възможно е наемане за половин ден, на договорни цени.