Новини

( 1 Новинa )
  • 02/09/2020 11:47
  • 0
„ТРИКОМ ГТ" ЕООД е бенефициент по проектBG16RFOP002-2.073-2357„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 06.07,2020 г. до 06.10.2020 г.)